Tuloy Po Kayo - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Tuloy Po Kayo!

Sa Tri-City Medical Center, hatid namin sa inyo ang pinakamodernong serbisyong medikal at teknolohiya. Dito, makakaasa kayong pangangalagaan kayo nang may Dignidad at Paggalang.

Tri-City Health Link: 855-222-TCMC (8262) TOLL FREE. Call any time, day or night.

Ang magigiliw naming Call Advisors ay handang sagutin ang inyong mga katanungan at tulungan kayong pumili ng doktor, mas maunawaan ang aming mga serbiyong medikal, maghanap ng class o support group, o makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa da Vinci® robotic surgery at iba pang mga makabagong serbisyong handog namin.

Heart Care

Araw-araw kaming nagsasagawa ng milagro. Mula emergency procedures hanggang sa cardiac rehab, kami ang nangunguna sa heart care.

Read more

Orthopedics

sore back

Kapag nakakasagabal na ang sakit ng gulugod at kasukasuan, tutulungan namin kayo para maipagpatuloy ang mga gawain ninyong kinagigiliwan.

Read more

Robotic Surgery

sore back

Hindi ang robot na tulad nito. Kakaunting invasive surgery lamang ang isinasagawa ng surgeons namin gamit ang pinakabagong robotic equipment.

Read more

Emergency Services

sore back

Minsan, ang bawat segundo ay mahalaga. D’yan ninyo maaasahan ang aming Emergency Services, 24 hours a day, seven days a week.

Read more

Baby on the Way?

pregnant woman profileAng inyong pagbubuntis ay bagay na dapat ipagdiwang. Ibibigay namin ang nararapat na kapanatagan ng inyong kalooban.

Read more

Cancer

sore back

Malaking pagbabago sa buhay ang dulot ng cancer diagnosis. Gagamutin at susuportahan kayo at inyong pamilya ng aming team para sabayan kayong harapin ang mga pagsusubok nito.

Read more

©2012 Tri-City Medical Center. Disclaimer | Privacy Policy

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us