Heart Care - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Bakit Kami Ang Dapat Piliin

Pinapagaling Namin Ang Pasyente, Hindi Ang Sakit

Ang Access Center ay nagbibigay sa pasyente ng isang lugar para sa registration, care coordination and education. Ang layunin namin ay para maramdaman ng mga pasyente na itinuturing naming sila bilang indibidwal.

Maasahan ng mga referring physicians na ang mga pasyente nila ay aalagaan sa isang streamlined, efficient, at collaborative na lugar.

Nandito ka man para sa screening o educational event, para sa pag-register ng in-patient procedure o para samahan ang isang miyembro ng pamilya, aalagaan namin kayo.

Cardiac Wellness Center

Katulong Mo Sa Pag Sunod Ng Aktibong Pamumuhay

Kung may   problema ka sa puso, gusto mong makasigurado na ang mga healthcare professionals mo ay pinaka-magaling. Sa Tri-City Cardiac Wellness Center, mayroon kang experienced, professional team para makabalik ka sa iyong may pakinabang at aktibong pamumuhay.

Ang multidisciplinary team ng Center ay gawa sa maalagang health professionals na dedikado sa pagpapabuti ng iyong pamumuhay at nakahandang sagutin ang iyong mga tanong tungkol sa mga aktibidad, diyeta, gamot, at lifestyle changes. Ang Cardiac Wellness Center ng Tri-City ay nationally certified ng American Academy of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR).

Higit sa 30,000 na pasyente bawat taon ang bumibisita sa aming dalawang locations at gumagamit ng:

 • Modernong   gym
 • Comprehensive na education classes bawat linggo
 • Exercise program na gawa para sa iyo
 • Wastong pag-monitor ng iyong paggaling
 • Psychological at social na tulong
 • 12-week medically supervised programs
 • Tuloy-tuloy na maintenance programs

Field trips and social events that go far beyond standard cardiac rehabilitation are also available.

Locations at Staff

Oceanside Location

Cardiac Wellness Center (adjacent to Tri-City Medical Center)
4002 Vista Way
Oceanside, CA 92056
760-940-3098

Carlsbad Location

Tri-City Wellness Center
6250 El Camino Real
Carlsbad, CA 92009
760-476-2905

Staff

 • Onsite board-certified physicians
 • Certified diabetic educator
 • Registered nurses
 • Exercise physiologists

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us