Childbirth - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Childbirth Center

Panoorin ang Childbirth Center Videos [LINK]

Iba-iba ang pangangailangan ng pagbubuntis ng bawat babae, at iba-iba ang pangagailangan ng bawat baby. Ang layunin namin sa Tri-City Medical Center ay siguraduhin na maganda ang karanasan ng pagsilang ng sanggol. Nagbibigay kami ng high quality care sa maginhawang kapaligiran.

Ang aming state-of-the-art technology at award-winning professionals ay mag-aalaga sa iyo at sa iyong baby, natural man o high risk ang panganganak. Magkasama tayo sa pag-plano kasama ng inyong doctor ng pagpapanganak at sisiguraduhin naming na inaalagaan kayo ng mabuti.

Neonatal Intensive Care Unit

Handa ang aming Neonatal Intensive Care Unit para sa mga baby na nangangailangan ng advanced care, at mayroon kaming apat na neonatologists na espesyalista sa pag-alaga ng bagong panganak. Nandito sila sa opsital 24 hours a day para alagaan ang iyong baby. Kami ang pangalawang pinakamalaki na neonatal unit sa San Diego County (pangalawa lang sa Rady Children’s Hospital). Ang aming operating rooms ay malapit lang sa delivery rooms para makasigurado na maalagaan kayo ng mabuti.

Dedikado kami sa pag-alaga ng inyong pamilya sa isang maginhawang lugar.

Mag-Handa Para Sa Pag-Dating Ng Iyong Baby

Ang aming Childbirth Center, bahagi ng Beatrice Riggs French Women’s Center, ay nagbibigay ng kumpletong serbisyo sa panganganak para matulungan kayo maghanda sa pag-dating ng inyong baby.

Ang aming serbisyo sa panganganak:

Mga serbisyo namin para sa mga bagong magulang:

 • Breastfeeding classes at support groups bawat lingo.
 • Phone support, called "Warm-Line," para sa mga tanong ng bagong magulang.
 • Pediatrician referral services.
 • Impormasyon at tulong tungkol sa car seats.
 • "Baby Track" program para sa pag-plano ng immunizations.
 • Papadalhan kayo ng bilingual na pamphlets bawat buwan.
 • Online photos ng iyong baby para mapakita sa mga kaibigan at pamilya.
 • Papadalhan kayo ng paalaala tungkol sa educational classes bawat buwan.

Staff

 • OB/GYN physicians.
 • Pediatricians.
 • Neonatologists on site 24/7.
 • Certified lactation consultants to help with breastfeeding.
 • Higit sa registered nurses (RN's) and licensed vocational nurses (LVN's).
 • 35 support staff members.
 • Obstetric anesthesiologists.

Facilities

 • Family-centered Labor & Delivery suites.
 • Recliner/sleeper for partner to stay overnight.
 • Nearby operating rooms na dedikado sa obstetrics.
 • Nursery care para sa mga baby na may espesyal na pangangailangan.
 • Comfortable lounge para sa mga naghihintay na kaibigan at pamilya.
 • Secure, monitored unit para masigurado ang kaligtasan mo at ng baby mo.

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us