New Arrivals - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA

New Arrivals

Isang karangalan na maging bahagi ng masayang araw ng pagdating ng inyong baby. Ang aming online photo service ay nakakatulong sa pagbahagi ng unang larawan ng inyong baby sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maari rin niyong gamitin ang service sa pagpadala ng good wishes para sa inyong baby.

Para sa pag-protekta ng inyong privacy at identity, ginagamit lang ang first name ng sanggol o ang first name at last initial ng mga magulang.

Search our new arrivals

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us