Emergency Services - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Emergency Department

If you are having an emergency, please call 911.

The care you need, when you need it most.

Higit pa sa Emergency Room ang Tri-City Medical Center. Ito ang may pinaka-technologically advanced na Emergency Department sa buong San Diego County.

Makasisiguro kayo ng mahusay na pag-alaga, 24 hours a day dulot ng aming state-of-the-art diagnostic equipment. Dahil kinikilala sa buong bansa ang aming electronic medical record system, nangangahulugang madaling matatagpuan ang inyong medical history at the touch of a button.

Itinatampok ang Paramedic Base Station and a Heart Attack/Stroke Receiving Center, libo-libong pasyenteng nangangailangan ng madaliang lunas ang naserserbisyuhan ng aming Emergency Department. Gayunpaman, batid naming magkasinghalaga ang inyong panahon at inyong health care, kaya hatid sa inyo ng aming innovative website ang actual emergency room wait times. Tignan ang Wait Time sa kanang bahagi ng screen.

Programs & Services

 • 41 Emergency beds para sa serious injuries at critical illnesses
 • 6 Fast Track beds para sa less acute illnesses and injuries
 • State-of-the-art diagnostic equipment
 • Electronic medical record system para sa kaligtasan ng pasyente
 • Bedside registration for fast tracking
 • San Diego County designated Heart Attack Receiving Center
 • Joint Commission designated Primary Stroke Receiving Center
 • 2 fully digital cardiac catheterization laboratories
 • Dedicated rapid response team para sa mga kasong kritikal
 • Code sepsis protocol para gamuting ang mga impeksyong nakamamatay
 • Therapeutic hypothermia care to significantly affect heart attack survival

Staff

 • Board-certified emergency physicians 
 • Interventional radiologists
 • Registered nurses
 • Emergency department technicians
 • Scribes na nakatalaga sa bawat kaso nang makatuon ang mga doctor sa patient care

 

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us