Orthopaedics - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Ortho and Spine Institute logo

Integrated Care Kasama Ng Personal Service

Ang Aming Layunin

Nagtra-trabaho ang team namin para mapagaling kayo.

Ano ang aming layunin? Maginhawa na pamumuhay para sa iyo.

Read More

Ang Aming Experts

Ang pinakamagaling na doctor sa region ay nandito, nagbibigay ng expert care para gumaling kayo.

Kilalanin sila

Bakit Kami Ang Dapat Piliin

Simula sa iyong unang tawag hanggang sa huling pag-dalaw, kayo ang priority ng aming Care Coordinator.

Kasama ninyo siya sa bawat na hakbang.

Read More

Saan Ang Sakit?

Masakit ang likod?

Masaki tang balakang?

Masaki tang tuhod?

Gamit namin ang pinakabagong technology para matulungan kayo.

Read More

Quality Counts

Hindi nagsisinungaling ang numero. Ang husay ng pag-alaga namin ay nakikita sa scientific data.

Tinatalo ng maganda naming resulta ang ibang ospital sa estado.

Read More

Tawagan Kami

May masakit ba sa katawan mo? Tawagan kami at alamin ang aming patient-centered care.

Read More

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us