Care Coordinator - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Care Coordinator

Concierge-Style Service Meets Advanced Medicine

Isa sa mga magandang katangian ng Orthopaedic and Spine Institute ay ang mahusay na pangangalaga ng pasyente na may kasamang ‘Aloha’ spirit. Ang Care Coordinator ng Institute ay si Sharmaine Kaufmann, RN. Sinisigurado niya hanggang maari na maganda ang karanasan ng mga pasyente.

Seamless at coordinated na pangangalaga – tulad ng sabi ng titulo niya. Si Kaufman ang ‘go-to’ resource para sa lahat ng pasyente ng Institute. Dahil galing siya ng Hawaii, dala ni Kaufman ang ‘Aloha’ spirit sa trabaho niya.

Step-By-Step Support

Kung naka-schedule ka para sa surgery sa Orthopaedic and Spine Institute, tatawagan at babatiin ka ni Kaufman..

Gagawin rin niya ang mga sumusunod:

  • Kakausapin ka ng one on one para sa mga detalye ng procedure
  • Sasagutin niya ang mga tanong mo
  • Bibigyan ka ng impormasyon tungkol sa partikular na situasyon at pangangailangan mo
  • Kakausapin ka tungkol sa at-home care and equipment
  • Bibisitahin ka ng madalas pagkatapos ng surgery mo – kasama ng mga case managers – para siguraduhin ang mabuting pangangalaga sa iyo (at para mas mabilis ang pag-uwi mo)
  • Mananatili siya in contact pagkatapos mong makauwi
  • Pagpapatuloy niya ang pag-monitor ng iyong paggaling
  • Sasagutin niya ang anumang follow-up questions mo at available siya kung kailangan mo ng suporta

Sabi ni Kaufman, siya ay at your service.  “ Sabi rin niya:What I most enjoy is my daily interactions with patients and their families. I personalize my attention to each patient based on their individual needs because I know each patient is unique. ”

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us