How We Can Help - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Paano Kami Makakatulong

Minimally Invasive Surgery = Malaking Benepisyo Para Sa Mga Pasyente

Nakakatakot man ang back o joint surgery, sinisigurado ng mga orthopaedics at neurosurgeons ng Orthopaedic and Spine Institute na maliit lang ang incision na gagawin sa operasyon. Nakakabuti ang Minimally Invasive Surgery para sa sa iba’t-ibang kondisyon. Hanggang maari, kakayanin ng mga surgeons na makuha ang resulta ng tradisyonal na surgery pero gamit ang maliit na incision. Minsan, gagawin nila ang operasyon na may gamit na maliit na tubes.

Malaki ang benepisyo para sa mga pasyente –

  • Mas kaunting trauma sa muscles
  • Mas mabilis na paggaling
  • Binabawasan ang sakit pagkatapos ng operasyon

Nakakabuti ang minimally invasive spine surgeries para sa madaming kondisyon. Ginagamit ng mga doctor ang minimally invasive na pamamaraan para sa mga hip o knee surgeries.

Ang isa sa maliit na bilang ng doctor sa San Diego na gumagawa ng hip arthroscopy ay nandito sa Tri City. Gumagawa ng hip arthroscopy si Dr. Andrew Cooperman, gumagawa siya ng maliit na incision at gumagamit siya ng maliit na camera at surgical instruments para sa operasyon.

Ayon kay Dr. Cooperman, nakaka-pag diagnose at nakakapapagaling siya ng hip problems na walang pag-detach ng muscles, pag dislocate ng hip o paggawa ng malaking incision.

Para sa impormasyon tungkol sa minimally invasive na pamamaraan para sa mga problema sa knee, hip o spine, tumawag sa Orthopaedic and Spine Institute sa 760.940.3000 o sagutin ang aming special patient form. special patient form.

Bagong Pamamaraan Para Sa Total Hip Replacement

May bago kaming katulong sa operating room. Ito ang Hana table. Ang operating table na ito any nagbibigay ng isa pang option para sa hip replacement—ang anterior approach.

Ang anterior approach ay ang paggawa ng incision sa harap ng hip. Sa tradisyonal na hip replacement, sa likod ang incision.

Makakatulong ang incision sa harap sa paggaling ng mga pasyente:

  • Sandali lang ang pamamalagi sa ospital – maaring makauwi sa loob ng isang araw
  • Mas mabilis na paggaling
  • Mas makakagalaw ang pasyente
  • May bawas sa risk ng hip dislocation at iba pang komplikasyon

Madaming doctor sa Tri-City ang gumagamit ng Hana table, tulad ni Dr. David Amory at Dr. Andrew Cooperman. Kausapin ang doctor niyo para malaman kung ito ang tamang pamamaraan para sa iyo. O tawagan kami at kausapin ang aming mga experts sa hip replacement at orthopaedic services.

Resurface Instead of Replace – Mas Mabuti Para sa Mas Batang Pasyente

Hindi mo ma-e-enjoy ang mga gawain mo pag may hip pain ka. Masakit ang paggawa ng kahit na pang-karaniwang gawain tulad ng paglalakad o pag-upo.

Mabuting opsyon ang hip replacement. Pero kung ikaw ay mas bata sa 60 at aktibo at malubha ang hip problems mo, maaring makakabuti ang isang procedure na tawag ay Birmingham Hip. Ito ay isa sa mga pinakabagong pamamaraan sa orthopaedic surgery.

Ang Birmingham Hip Resurfacing ay ginagawa sa Orthopaedic and Spine Institute. Si Dr. James Helgager ay ang medical director ng Institute para sa joint replacement. Siya ang espesyalista ng joint replacement.

Ayon kay Dr. Helgager: “It involves resurfacing the hip instead of replacing it. It saves more bone, leading to quicker recovery time.”

Ang hip resurfacing ang pinakamagaling na option para sa mga mas batang pasyente na aktibo pa.

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us