Quality Measures - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Pag-Sisigurado ng Quality

Ang high quality ng aming orthopaedic services ay makikita sa numbers. Ayon sa iba’t ibang pamantayan, ang pag-aalaga ng mga surgical na pasyente sa Tri-City Medical Center ay mas magaling kaysa ibang ospital sa California sa mga sumusunod na lugar:

Patient care performance graph

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us