Conditions We Treat - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Mga Karamdamang Ginagamot Namingrandpa at beach

Nauunawaan ka namin. Hindi dapat tumigil ang lahat para maisagawa ang inyong surgical procedure.

Kaya naman handog sa inyo ng Tri-City ang mga makabagong medical technology tools na magbubunga sa:

 • Mas mabilis na paggaling at mas maiksing pagkakaospital
 • Mas kaunting pagkawala ng dugo at panganib na dulot ng impeksyon
 • Di masyadong masakit
 • Mas kaunting pagpepeklat

Ang mga sumusunod ang marami sa mga karamdamang ginagamot namin.

Humanap ng surgeon

Pakinggan ang Karanasan mga Pasyente Namin

Ginekolohiya

Urolohiya

Ortopedik

 • Spinal stenosis
 • Scoliosis
 • Depomidad sa Gulugod
 • Karupukan ng Gulugod
 • On-the-job- back injury
 • Compression fractures
 • Spinal tumors
 • Naipit na ugat sa gulugod

Cardiothoracic

Iba Pang Karamdaman

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us