Mazor Robotics - Tagalog - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Mazor Robotic Renaissance™ System

Precision guidance para sa spine surgeries

Mazor logo

Nangunguna ang Tri-City sa advances sa medical technology. Ang pinakabagong halimbawa nito ay ang Mazor Robotics Renaissance surgical guidance system.

Kami ang natatanging ospital sa San Diego County na gumagamit ng Mazor system. Sa katunayan, kami ang isa sa dalawang ospital sa California at isa sa 12 ospital na gumagamit nito sa buong bansa.

Gumagamit ng robotic technology ang Mazor system para pag-ibayuhin ang kakayanan ng surgeons. Laging may kontrol ang surgeon, with dramatically increased precision.

Posible ang precision na ito dahil magagamit ng surgeon ang Mazor para gumawa ng blueprint bago isagawa ang surgery. Sa tulong ng CT scan ng pasyente, matutukoy ng surgeon ang mga nararapat na hakbang para magpatuloy. Ang customized plan ay matutukoy ayon sa anatomiya at diagnosis ng bawat pasyente.

Pagkatapos, sa mismong oras ng surgery, gagabayan ng Mazor ang surgeon sa prescribed path. Accurate ang surgical tools sa loob ng isang millimeter.

Dahil sa kakaibang accuracy na ito, mas kaunti ang komplikasyon matapos ang surgery. Nagbubunga rin ito ng mas maiksing panahon sa operasyon, na nangangahulugang mas kaunting panahong nasa ilalim ng anesthesia.

Humanap ng Mazor surgeon

Alamin ang mga karamdamang ginagamot namin

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us