Robotic Procedures - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Is Robotic Surgery Right For You?

Maraming karamdaman, hanggang kamakailan lang, na nalulunasan lang ng traditional surgery at nangangailangan ng matagal na pagkaka-ospital at mas matagal pang pagpapagaling ay maaari nang mapagaling using minimally invasive, robotic-assisted surgery. Matatagpuan sa mga sumusunod ang talaan ng common health conditions and treatment procedures na maaaring gamitan ng robotic advanced, minimally invasive surgery.

Makipag-ugnayan sa aming da Vinci® Robotics experts para matukoy ang pinakamahusay na treatment options para sa inyong kalagayan.

Gamit ng aming surgeons ang da Vinci® Surgical System to treat a range of conditions:

Urology

Gynecology

General Surgery

Cardiothoracic


Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us