da Vinci Robotics - Tagalog - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Ang Surgery sa Hinaharap, Available na Ngayon

Incisions Na Mas Maliit Pa Sa Dime

Ang da Vinci Si®HD Robotic Surgical System is Here

dime

Ang da Vinci® Surgical System mula sa Intuitive Surgical, Inc. ay ang bagong henerasyon sa surgery. Sa tulong ng robotic surgical tool na ito, maaari nang gumawa ng incisions na mas maliit pa sa dime ang aming mga surgeon.

At kapag mas maliit ang incision, mas magiging matagumpay ang surgery at mas mabilis ang paggaling.

Nangangahulugan lamang na mas mapapabilis ang pagbalik sa pang-araw-araw mong gawain.

Tutulungan ka ng aming specially trained surgeons para malaman kung ang innovative technique na ito ay akma para sa iyo.

Humanap ng da Vinci® surgeon

Alamin ang mga karamdamang ginagamot namin

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us