Why Choose Us - Tagalog - Tri-City Medical Center - Oceanside, CA
asian family

Sa Tri-City Medical Center Ka Na

Hanggang kamakailan lang, maraming karamdaman ay nalulunasan lang ng traditional surgery na nangangailangan ng matagal na pagkaka-ospital at mas matagal pang pagpapagaling. Ngayon, maaari nang mapagaling using minimally invasive, robotic-assisted surgery.

Pag-isipang mabuti kung para sa iyo ang robotic-assisted surgery.

Pasadahan ang talaan ng mga karaniwang karamdaman at paraan ng pagpapagaling na maaari nang gamitan ng advanced minimally invasive, robot-assisted surgery.

Makikita sa chart sa ibaba ang ilan lang sa kahusayan ng Tri-City Medical Centrena naging dahilan para maihanay ito kasama ang iba pang magagaling na sentrong pangkalusugan sa California at sa buong bansa.

CVHI Quality Graphs

Tri-City Medical Center

760-724-8411 4002 Vista Way, Oceanside, CA 92056 Contact Us